Analyticom ERP (Enterprise Resource Planning) je integrirani paket poslovnih aplikacija namijenjen svim ključnim linijama poslovanja:

 • Financije
 • Računovodstvo
 • Putovanja
 • Nabava
 • Upravljanje skladištem
 • Ljudski resursi
 • Poslovanje
 • Planiranje
 • Vremenske crte
 • Administracija
 • Prodaja
 • Upravljanje događajima

Analyticom ERP (Enterprise Resource Planning) uključuje cijeli spektar funkcija, procesa i informacija u različitim granama poslovanja koje automatiziraju svakodnevno poslovanje, povećavaju učinkovitost i podržavaju vodstvo pri donošenju dobro informiranih poslovnih odluka, kroz bolje uvide u vlastite resurse i aktivnosti tima.

DETALJNIJE

Financije i računovodstvo

Modul Financija i računovodstva bilježi sve vrste financijskih transakcija uključujući kupnju (troškove), prodaju (izdavanje računa i prihode), obveze (financiranja, obveze prema dobavljačima)…te ima mogućnost generiranja različitih statističkih izvještaja koji vodstvu ili zainteresiranim stranama pružaju jasan uvid u podatke kako bi se potpomogao proces odlučivanja.

DETALJNIJE

Upravljanje ljudskim potencijalima

Ovaj modul upravlja svim relevantnim informacijama o unutarnjoj strukturi organizacije poput odjela, definicije poslovnih uloga, informacija o zaposlenicima, uključujući njihove osobne podatke, mjesta zaposlenja, podatke o stažu, ugovore, naknade, kontakte, vještine i kompetencije kao npr., jezici, stručni certifikati i licence.

DETALJNIJE

Putovanja i troškovi

Modul Putovanja i troškovi upravlja svim nalozima za poslovna putovanja i troškovima učinkovito, bez papira. Poslovni proces vezan za putovanja, uključujući korake poput odobravanja, podnošenja i popunjavanja troškova putnog naloga je veoma intuitivan.

DETALJNIJE

Upravljanje predmetima

Ovaj modul omogućuje elektronsko popunjavanje sve interne, dolazne i odlazne korespondencije u organizaciji, a posebno je pogodan za organizaciju u institucijama gdje je vođenje urudžbenog zapisnika zakonski regulirano. Zapisi/dokumenti su pohranjeni elektronički sa svim relevantnim matičnim-podacima (datum, vrsta, pošiljatelj/primatelj, reference…), a grupirani su po predmetima (mapama). Prati se fizička/stvarna lokacija i sva kretanja predmeta po mjestu, organizaciji ili pojedincu.

DETALJNIJE

Poslovanje

Poslovanje je centralno područje Analyticom ERP-a, koje prikuplja podatke iz drugih modula, posebno podatke o zaposlenicima iz ljudskih resursa, troškove proizvoda i dostupnosti iz nabave te omogućuje realno i činjenično planiranje ljudskih i materijalnih resursa za projekt, opću aktivnost ili zadatak. Opće aktivnosti su ponavljajuće i trajne aktivnosti koje proizvode usluge ili proizvode u neodređenom vremenskom periodu.

DETALJNIJE

Prodaja

Modul Prodaja omogućuje tvrtki da organizira cjelokupan prodajni proces od pred-prodaje do fakturiranja na učinkovit način. Ove funkcionalnosti omogućuju integraciju s vanjskom Bankom i/ili procesnim sustavima za naplatu (npr. Paypal) te stoga i praćenje transakcije u stvarnom vremenu. Modul Prodaje se u potpunosti može prilagoditi posebnim potrebama svakog društva (cijene proizvoda i usluga, struktura naplate, fakturiranje…).

DETALJNIJE

Nabava

Modul Nabava automatizira cjelokupni proces nabave, uključujući interni zahtjev za proizvode/usluge, odobrenja i objavljivanje elektronskih upita za ponudu, podnošenje ponuda od strane dobavljača, automatski ili ručni izbor najbolje ponude, automatsko stvaranje narudžbenice, odobrenja narudžbe i automatska obavijest dobavljačima, kontroli kvalitete i skladištu.

DETALJNIJE

Upravljanje skladištem

Ovaj modul prikuplja sva standardna kretanja zaliha/skladišta poput zaprimanja proizvoda na lokaciji skladišta, dostava/izdavanje proizvoda za potrebe projekta, zaposlenika, organizacije ili nekoga drugoga. Zahvaljujući tome, jasan prikaz svih razina zaliha na različitim lokacijama dostupan je u svakom trenutku. Pruža podršku procesu nabave obavještavajući koji je proizvod dostupan i nije ga potrebno naručivati i dodjeljuje potrebne proizvode pouzdanim dobavljačima.

DETALJNIJE

Core/ Jezgra

Ovaj modul sadrži tehničku platformu i generičke funkcionalnosti koje koriste sva funkcionalna područja. On održava matične podatke, popise i postavke podržavajući sve ostale funkcionalnosti COMET-a. Najčešće korištene funkcije CORE modula su administracija korisnika i uloga u sustavu, prilagođavanje korisničkih postavki, napredna mašina za izvještavanje, stvaranje identifikacijskih kartica, brojne pretraživačke funkcije, potpuni uvid u prijave i funkcije pomoći/podrške za sve korisnike sustava.

DETALJNIJE
Preuzmite ERP PDF brošuru